ארבל ושירה

ביום ראשון 7.4.2024

בשעה 17:00

בקריניצי 33 רמת גן - במועדון הדיירים בקומה 0