יובל בר לוי

ביום חמישי 2.5.2024

בשעה 17:00

הרצוג 1 גדרה באולם בית הכנסת אור החיים.