פרק 1 - האריה והעכבר

פרק 2 - הארנב והצב

פרק 3 - עכבר העיר ועכבר הכפר

פרק 4 - הצרצר והנמלה

פרק 5 - השועל והעורב

פרק 6 - השועל והחסידה

פרק 7 - מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך