שני      

ביום שלישי 30.4.2024

בשעה 17:00

רבן יוחנן בן זכאי 9 אלעד