דוד

ביום ראשון 30.6.24

בשעה 17:00

ירושלים 67 בת ים - אולם  נצח ישראל