לדניאל

ביום רביעי 25.1.2023

בשעה 17:00 

הרצוג 1 גדרה מול גלידה גולדה
.