לאריאל (גן שילת) וטוהר(גן אור)

ביום רביעי 8.6.2022

בשעה 17:00

חיים קאופמן 2 רחובות- חדר דיירים