ליהונתן דמרי, ינאי כחלון 

ביום שלישי 8.11.2022

בשעה 17:00 

 פאדבול איצטדיון עירוני נתניה