לכרמל

ביום רביעי 3.5.2023

בשעה 17:00 

מועדון קיבוץ חולדה