לדולב

ביום ראשון 31.7.2022

בשעה 17:00

ברחוב אורי צבי גרינברג 6 בחולון בי"ס בן גוריון - אולם ספורט