לרום

ביום שישי 30.9.2022

בשעה 13:00

אלישע הנביא 10, מודיעין חדר דיירים