לנעמי ותום

ביום ראשון 30.10.2022

בשעה 17:00 

אשכול פיס, בן גוריון 24 פתח תקווה