לעמית ודור

ביום שישי 24.2.2023

בשעה 13:00 

הברוש 1 גני תקווה במועדון הדיירים