לשלו שונשיין ועומר בכר 

ביום שישי 21.4.2023

בשעה 16:00 

 ברחוב האביב 14 פתח תקוה