לרומי, מאי ונטע

ביום שישי 21.1.2022

בשעה 16:00

 מועדון דיירים- עמנואל זמיר 8 כפר סבא