לינאי

ביום ראשון 18.6.2023

בשעה 17:00 

אהוד מנור 12 מועדון דירים קומת כניסה