לאיתן אברהם ואלון רוזנברג 

ביום רביעי 15.3.2023

בשעה 17:00 

מועדון מושב יד רמבם