לרפאל

ביום שישי 14.1.2022

בשעה 13:00

 זלמן שזר 7 , נתניה- חדר דיירים