לאורי

ביום שישי 12.8.2022

בשעה 10:00

ברחבת הבית כנסת ברחוב העירית 6 הרצליה