יום הולדת 12.12


לרומי והילה

ביום ראשון 12.12.2021

בשעה 17:30

בן גוריון 24 פ"ת אשכול פיס